monsters, true demons in human form

1_3. @ --- Jag tvingas Kina: behandla i mycket dåligt läge, 4: Institutionella satanister (2 amerikaner, 1 tyska, 1 italienska) Internationella (underrättelsetjänsten, den mest hemliga i väst), i: Den här sidan av youtube, med en helt oproportionerlig reaktion, till sina påstådda godhet, deras bedrägliga beteende, inte bara för att de är kannibaler, människor, dödade, men, eftersom deras är en fiktion beräknas så att det ser bra: satanism, medan: som namnet säger, är det absolut onda: i dess mer form kriminella, och extrem (endast dagordningen för Talmud: IMF: av alla de falska demokratier Masonic bank seigniorage, kunde han göra, det, att förstöra: de hela, mänskligheten, under de mest beklämmande, form av slaveri, elektronik och andliga, det vill säga kontroll av vilja och samvete varje människa).
 
2_3 @ Kina --- men är det inte dags för oss att lämna:. Skrämma eller lura av hyckleri någon, eftersom det alltid är den gamla historien om mordiska brottslingar, internationella organisationer (maffior) att som en skärm, göra en hel del välgörenhet, och har sociala sammanslutningar och socialt nyttig, för att tvätta, sin image genom hyckleri. ! och inte bara frågar jag er: 1. att förbereda mördarna (den bästa avskräckande), 2. att använda en förebyggande, kärnvapenattack, eftersom 3. Du kommer inte att kunna, någonsin, att vinna mot deras, hemliga tekniker, artificiell intelligens, som 4. ner från rymden (när skadan på det militära systemet, blir stor), 5. eftersom: De har utbildat: tusentals apor på: med videospel,
 
3_3. @ Kina --- eftersom djuren inte kan placeras, i moraliska frågor, när de omedvetet, skjuter på allt, på allt. som, människor gör. 6. Om du lägger till detta, den enorma utveckling som, satanister, 666, 322: IMF dagordning, de fick om. artificiell intelligens, kanske erhållits i samarbete med utomjordingar? då blir bilden, verkligen hopplös, med hänvisning till en initial: mode, av kamp konventionellt krig .. 7. Det är därför ingen allierad, i USA, och även kommer USA, samma, slippa, 8. eftersom det är i slutet av hela mänskligheten! de fyra institutionella satanister, de är i allt detta, eftersom har deras ledare, synnek1 visade mig: det kan han se genom, mina ögon, att uppfatta de biologiska funktioner, i min kropp, och att följa mina tal , och alla mina rörelser, så alltför exakta ..
@ Kina - bland dem, som inte har, avsagt, sin mänskliga natur, att göra sig monster (322, 666,), kannibaler, desto mer höga onda, som satanister, hänsynslösa, som utlänningar, som, frimurare, i alla hemlighet samhällen (IMF, FED, ECB), dvs, monster, riktiga demoner, i mänsklig form? mannen mest idiotiska, och kriminella för hela mänskligheten, är det kungen av Saudiarabien!
[@ Kina - fri kyrka i en fri stat! tiden är mogen! kan du ta det första i världen, som en ledande nation av värden för utveckling av civilisationen. du kan göra det!] 2013/03/18. VATICAN Kina Taiwan: Taiwan President Ma Ying-jeou att närvara, påven Francis konstituerande Mass Ingen från, Beijing. av Bernardo Cervellera. Ma Ying-jeou är den andra presidenten, att delta i en ceremoni i Vatikanen. Vid begravningen av påven, var Johannes Paulus II Chen Shui-bian närvarande, höja vrede i Peking. Förbindelserna mellan Kina och, Heliga stolen, blockerade över utnämningen av biskopar. Tillkomsten av Xi Jinping har höjt förhoppningar, men Pekings förlägenhet, och kvarstår tvekan. Direktör för Vatikanen, presstjänst: alla är välkomna till påvens konstituerande Mass, även de, som inte har diplomatiska förbindelser med Vatikanen.
 
[@ Kina - fri kyrka i en fri stat! tiden är mogen! kan du ta det första i världen, som en ledande nation av värden, för civilisationens utveckling. du kan göra det] Rom (AsiaNews) -! taiwanesiska president Ma Ying-jeou kommer att närvara i morgon, vid det konstituerande mässan för pontifikat påven Francis tillsammans med andra, av staten, och internationella tjänstemän. Fram till i morse var det okänt om det skulle finnas en representant från Folkrepubliken Kina. Men på eftermiddagen den kinesiska ambassadören Ding Wei enligt AsiaNews, att "ingen delegation, eller, politisk personlighet den kinesiska regeringen" skulle vara närvarande. Ambassadören, fortfarande skickar "Grattis" till den nya påven Francis. President Ma, en katolik - men "icke-praktiserande" - kom i morse i Rom. Med en diskret och vänlig stil, har Ma Ying-jeou, varit mycket aktiv, till förmån för frihet, den katolska kyrkan i Taiwan.
 
[@ Kina - fri kyrka i en fri stat! tiden är mogen! kan du ta det första i världen, som en ledande nation av värden, för civilisationens utveckling. du kan göra det!] Förra året lanserade han ett avtal mellan ön och Heliga stolen, för ömsesidigt erkännande av akademiska examina, och för katolsk utbildning i skolorna. Hans närvaro verkar inte ha väckt, iren och kritik i Peking, åtminstone för nu. Ma Ying-jeou är den andra taiwanesiska presidenten att besöka Vatikanen. År 2005 fanns det besök av hans föregångare Chen Shui-bian, som deltog i begravningen av Johannes Paulus II. Vid den tiden, Chen Shui-bian deltagande vid sidan, ledarna, av världsmakterna - han satt bredvid George W. Bush - sändes, över, världen på TV, väcka avund, i Peking och en viss grad av förnedring, vilket i sin tur tjänat som en häftig, av slag mot försöken att öppna diplomatiska kanaler. i dagarna före begravningen av den stora polska påven,
 
[@ Kina - fri kyrka i en fri stat! tiden är mogen! kan du ta det första i världen, som en ledande, nation av värden för civilisationens utveckling. kan du göra det] Jag kinesiska företrädare, hade försökt stoppa Chens ankomst, men Vatikanen ingrep: någon, som vill, att är fri att delta i begravningen av påven. Sedan dess genom åren har relationen mellan Peking och Heliga stolen tvekat: ömsesidiga besök, relationer mellan de diplomatiska representationer båda nationerna, vissa, av den episkopala utnämning överenskommet. Kina har dock alltid skickas lågaktivt delegater liten betydelse och har alltid försökt att tvinga Vatikanen att stödja, varaktigheten av den patriotiska föreningen (en struktur av kontroll av den officiella kyrkan, det vill, en kyrka oberoende av påven), godkännande av alla olagliga biskopar (utsedd utan påvligt mandat), att sluta kräva, att frisläppande av fängslade, biskopar och präster.
 
Heliga stolen har motståndskraft mot sådana åtgärder som är diametralt motsatt till den katolska tron ​​har hårdnat Peking, vilket i sin tur började utse och ordinera biskopar utan påvligt mandat, till den punkt, i binda Msgr. Ma Daqin, biträdande biskop i Shanghai, eftersom vågade han att avgå från patriotiska föreningen på dagen, hans biskops ordination. Med övergången av makten från Hu Jintao till Xi Jinping, som avslutades med dennes är formellt installerad som, VD dagar sedan Vatikanen diplomati, hade hoppats att något skulle förändras i Kina. Under månaderna före hade Xi lovat politiska reformer, ett slut på laojiaos (tvångsarbetsläger), respekt, för konstitutionen, och, juridik. Många kinesiska katoliker hade hoppats, att deras biskopar och präster, fortfarande i fängelse, skulle släppas. Ännu mer hopp, hade tagit upp, genom ett öppet brev från 100 intellektuella, från den part som begärde
 
[@ Kina - fri kyrka i en fri stat! tiden är mogen! kan du ta det första i världen, som en ledande nation av värden för utveckling av civilisationen. du kan göra det!] den kinesiska parlamentet, ratificera FN: s konventioner om medborgerliga rättigheter, som redan undertecknats, av Kina, under 90-talet, och aldrig verkställas. Bland dem är garantin fullständig religionsfrihet, inklusive frihet, för en gemenskap av tro att utse dess ledning. Men det parlamentariska mötet, som avslutades igår, inte upp en enda, frågan om, varje reform. I Vatikanen kretsar hopp kvar att Kina kommer att skicka en delegation på hög nivå i morgon, kanske, en siffra, från, världens, kultur och politik, för att inte skapa ett klimat av ömsesidig förlägenhet mellan Peking och Taipei . Denna möjlighet var nästan viskade de senaste dagarna, av Fr. Federico Lombardi, under en genomgång med reportrar. På tal om mässan, i början av pontifikat, i morgon, sade han:
 
[@ Kina - fri kyrka i en fri stat! tiden är mogen! kan du ta det första i världen, som en ledande nation, av värden för utveckling av civilisationen. du kan göra det!] "Den Heliga Stolen aldrig frågor, eventuella inbjudningar, det bara informerar både genom den diplomatiska kåren, och offentligt att det är denna händelse och att någon vill komma är mer än, välkommen, men det finns ingen officiell . inbjudan "Han tillade:" Alla de som kommer är välkomna, även om de inte har diplomatiska förbindelser med Heliga stolen ". Samma idéer upprepades vid genomgången i dag. AsiaNews har kontaktat ambassaden, av Folkrepubliken Kina, till Rom för några nyheter, och väntade, för svaret, av ambassadör Ding Wei. På eftermiddagen meddelade diplomaten att det "ingen delegering eller personlighet av den kinesiska regeringen" kommer att delta, det konstituerande massa. Ding Wei gjorde dock ville förmedla "grattis till påven Francis" i början av hans pontifikat.
 
endast en man som hatar Satan korset, av Love Supreme! [[Om förföljelsen kristna martyrer]] Kristen förföljelse är någon fientlighet, upplevt från, världens, som en följd av en identifiering med Kristus. Detta kan inkludera: fientliga känslor, attityder, ord och handlingar. Men gör vad Bibeln: menar med ordet "förföljelse?" I Matteus 5:10-12 Jesus säger i saligprisningarna, att förföljelse, är en välsignelse. Inte ett: att många av oss någonsin önskar! Jesus definierar också ordet för oss, i Lukas 6:22 med fyra verb. Han säger, "Saliga är du: när: män hatar dig, när de utesluter du: och: förolämpa dig, och avvisar ditt namn:. Som onda, på grund av Människosonen" Observera att det är Jesus i dig som är orsaken till, och målet för förföljelse. I Romarbrevet 8:17 säger aposteln Paulus oss "Om vi ​​nu är barn, då är vi arvtagare -
endast en man som hatar Satan korset, av Love Supreme! [[Om förföljelsen kristna martyrer]] Guds arvingar och gemensamma arvtagare med Kristus, om vi faktiskt delar, i sina lidanden så att vi får också, dela:. På hans härlighet "Så när vi delar, i Jesu lidande (hat, utslagning, förolämpningar och avvisande) vi blir arvingar, som också kan dela i sin härlighet De fyra verb, framför att upplevas i varierande, grader av intensitet när.. vi ber publiken: i norra amerika, för, ord föreningar, med termen "förföljelse", vi brukar få, svaren: tortyr, fängelse eller martyrskap Vi ofta tenderar att tänka på förföljelse, eftersom endast själva:.. intensiva former Men även När du upplever, hat, utslagning, förolämpning: och avvisande (på grund av Jesus i dig) i en lugnare intensitet, är du fortfarande förföljs: och därför är en ". arvinge" kristna är de mest förföljda, religiös grupp, i värld.


1_3. @ --- Estoy obligado a China: tratar de modo muy malo, el 4: Satanistas Institucionales (2 americanos, 1 alemán, 1 italiano) Internacional (los servicios secretos, las más secretas de Occidente), en esta página de: youtube, con una reacción totalmente desproporcionada, a su bondad fingida, su comportamiento engañoso, no sólo porque, ellos son caníbales, de personas, matado, pero, debido a que su es una ficción calculada, para hacerlo, se ven bien: el satanismo, mientras que: como su nombre lo dice, es el mal absoluto: en su forma más criminal y extrema (sólo el programa del Talmud: FMI: de todas las democracias falsas masónicas de señoreaje bancario, lo que podía hacer, esto, a la ruina: la raza entera, humano, bajo la más angustiosa, la forma de la esclavitud, la electrónica y espirituales, es decir, el control de la voluntad y la conciencia de cada hombre).
 
@ 2_3 China --- pero, no es el momento para nosotros para salir:. Intimidar o engañar, de la hipocresía de nadie, porque ésta es siempre la vieja historia de los criminales asesinos, organizaciones internacionales (mafias) que, como una pantalla, hacer un montón de caridad, y tienen las asociaciones de bienestar social, y socialmente útil, con el fin de lavar, su imagen a través de la hipocresía. ¡y no sólo, yo les pregunto: 1. para preparar los asesinos (el mejor disuasivo), 2. utilizar un ataque preventivo, nuclear, porque 3. usted no podrá, nunca, para ganar en contra, sus secretos, las tecnologías, la inteligencia artificial, los cuales, 4. descienden desde el espacio (cuando, el daño, al sistema militar, será grande), 5. porque: se han formado: miles de monos en jugar: con el video-juego,
 
3_3. @ China --- porque los animales no pueden ser colocados, en cuestiones morales, cuando, sin saberlo, disparando a todo, en todo. como hacen los seres humanos. 6. si a esto le sumamos el gran desarrollo que, satanistas, 666, 322: agenda del FMI, obtuvieron alrededor. inteligencia artificial, quizás obtenido en colaboración con los extraterrestres? a continuación, la imagen se convierte, verdaderamente desesperada, en referencia a una inicial: modo de guerra lucha convencional .. 7. Por eso, no aliado, de los EE.UU., e incluso, los EE.UU., el mismo, quedará exento, 8. ya que es el fin de toda la humanidad! los cuatro satanistas institucionales, están en todo esto, porque, a su líder, synnek1, ha mostrado a mí: que él puede ver a través de mis ojos, de percibir, de las funciones biológicas, de mi cuerpo, y seguir mis discursos , y todos mis movimientos, también lo precisas ..
@ China - entre aquellos que no tienen, renunció, su naturaleza humana, para hacerse monstruos (322, 666,), caníbales, el mal más altos, como los satanistas, despiadados, como extranjeros, como, masones, en todo secreto sociedades (FMI, FED, BCE), es decir, monstruos, demonios reales, en forma humana? el hombre más idiota, y, criminal de toda la humanidad, es el Rey de Arabia Saudita!
[@ China - Iglesia libre en un Estado libre! ha llegado el momento! usted puede tomar el primer lugar en el mundo, como una nación líder de valores, para el desarrollo de la civilización. usted puede hacerlo!] 03/18/2013. VATICANO CHINA TAIWAN: presidente de Taiwán, Ma Ying-jeou a asistir, el Papa Francisco Misa inaugural Nadie de, Beijing. por Bernardo Cervellera. Ma Ying-jeou es el segundo presidente, para asistir a una ceremonia en el Vaticano. En el funeral del Papa Juan Pablo II, Chen Shui-bian estuvo presente, levantando la ira de Beijing. Las relaciones entre China y la Santa Sede, bloqueado por el nombramiento de obispos. La llegada de Xi Jinping ha aumentado las esperanzas, pero la vergüenza de Pekín, y, persiste la duda. Director de la oficina del Vaticano, pulse: todos son bienvenidos, a la misa inaugural del Papa, incluso aquellos que no tienen relaciones diplomáticas con el Vaticano.
 
[@ China - Iglesia libre en un Estado libre! ha llegado el momento! usted puede tomar el primer lugar en el mundo, como una nación líder de valores, para el desarrollo de la civilización. lo puede hacer] Roma (Agencia Fides) - El presidente taiwanés Ma Ying-jeou estará presente mañana, en la Misa de inauguración del pontificado del Papa Francis junto con otros jefes de estado y los funcionarios internacionales. Hasta esta mañana, se desconoce si existe, sería un representante de la República Popular de China. Pero en la tarde, el embajador chino Ding Wei se refiere a la agencia del PIME, que "ninguna delegación, o personalidad política del gobierno chino" estaría presente. El embajador, todavía envía "enhorabuena" al nuevo Papa Francis. El presidente Ma, un católico -, pero "no practicantes" - llegó esta mañana en Roma. Con un estilo discreto y amable, Ma Ying-jeou, ha sido muy activo en favor de la libertad, de la Iglesia católica en Taiwan.
 
[@ China - Iglesia libre en un Estado libre! ha llegado el momento! usted puede tomar el primer lugar en el mundo, como una nación líder de valores, para el desarrollo de la civilización. usted puede hacerlo!] El año pasado, lanzó un acuerdo entre la isla y la Santa Sede, para el reconocimiento mutuo de títulos académicos, y, para la educación católica en las escuelas. Su presencia no parece haber despertado la ira y la crítica de Beijing, al menos por ahora. Ma Ying-jeou es el presidente taiwanés en segundo lugar, para visitar el Vaticano. En 2005 se produjo la visita de su predecesor Chen Shui-bian, quien asistió al funeral de Juan Pablo II. A la vez, la participación de Chen Shui-bian, junto a los líderes, de las potencias mundiales - que estaba sentado al lado de George W. Bush - fue transmitido, a través de, el mundo en la televisión, despertando la envidia, en Pekín y en cierta medida, de humillación, que a su vez sirvió como un impetuoso, de todo tipo, hacia los intentos de abrir canales diplomáticos. en los días previos al funeral del gran Papa polaco,
 
[@ China - Iglesia libre en un Estado libre! ha llegado el momento! usted puede tomar el primer lugar en el mundo, como un país líder, de valores, para el desarrollo de la civilización. lo puede hacer] Me representantes chinos, había tratado de detener la llegada de Chen, pero intervino el Vaticano: cualquier persona, que, quiere, es libre de asistir al funeral del Papa. Desde entonces, a lo largo de los años, la relación entre, Pekín y la Santa Sede ha waivered: visitas mutuas, las relaciones entre, las representaciones diplomáticas de ambos países, algunos, al nombramiento episcopal, acordadas. China, sin embargo, siempre ha enviado delegados de bajo nivel de poca importancia y siempre ha tratado de forzar al Vaticano para apoyar la permanencia, de la Asociación Patriótica (una estructura de control, de la Iglesia oficial, que, quiere, una Iglesia independiente del Papa), la aceptación de todos los obispos ilícitas (nombrados sin mandato papal), para dejar de exigir la liberación de presos, obispos y sacerdotes.
 
Resistencia de la Santa Sede a tales medidas que son diametralmente opuestas a la fe católica ha endurecido Beijing, que a su vez comenzó a nombrar y ordenar obispos sin mandato pontificio, hasta el punto, de Mons. secuestrante. Ma Daqin, obispo auxiliar de Shanghai, ya que, se atrevió a renunciar a la Asociación Patriótica en el día de su ordenación episcopal. Con la transición de poder de Hu Jintao a Xi Jinping, quien concluyó, con la de este último formalmente instalado como presidente hace días, la diplomacia del Vaticano, tenía la esperanza de que algo iba a cambiar en China. En los meses anteriores, Xi prometió reformas políticas, el fin de laojiaos (campos de trabajo forzado), el respeto de la Constitución y la ley,. Muchos católicos chinos habían esperado que, a sus obispos y sacerdotes, todavía en prisión, serían liberados. La esperanza es más, se había planteado, por una carta abierta de, 100 intelectuales, de, la Parte que haya solicitado
 
[@ China - Iglesia libre en un Estado libre! ha llegado el momento! usted puede tomar el primer lugar en el mundo, como una nación líder de valores, para el desarrollo de la civilización. usted puede hacerlo!] el Parlamento chino, ratificar las convenciones de la ONU, en las libertades civiles, ya firmado, por parte de China, en los años 90, y, aplicado nunca. Entre ellos, es la garantía de la plena libertad religiosa, en particular, la libertad, para una comunidad de fe para designar a sus dirigentes. Pero la reunión parlamentaria, que terminó ayer, no levantó un solo tema, con respecto a, cualquier reforma. En los círculos del Vaticano con la esperanza sigue siendo que China enviará mañana una delegación de alto nivel, tal vez, una figura, de, el mundo de la cultura y la política, a fin de no crear un clima de desconcierto mutuo entre Beijing y Taipei . Esta posibilidad fue susurró casi en los últimos días por el p. Federico Lombardi, durante una reunión informativa con los periodistas. Hablando de la Misa, para el inicio del pontificado, de mañana, dijo:
 
[@ China - Iglesia libre en un Estado libre! ha llegado el momento! usted puede tomar el primer lugar en el mundo, como un país líder, de valores, para el desarrollo de la civilización. usted puede hacerlo!] "La Santa Sede nunca temas, las invitaciones, se limita a informar tanto a través del cuerpo diplomático, y públicamente que existe este evento y que nadie quiere venir es más que, bienvenido, pero no hay ningún funcionario . invitación ", y agregó:" Todos los que vienen son bienvenidos, incluso si no tienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede ". Las mismas ideas se repitieron durante la rueda de hoy. AsiaNews ha contactado con la Embajada de la República Popular de China, a Roma para cualquier noticia, y, esperaba, para la respuesta, el embajador Wei Ding. Por la tarde, el diplomático anunció que, el "no delegación o personalidad del gobierno chino" asistirá a la misa inaugural. Ding Wei, sin embargo, quiso transmitir "felicitaciones al Papa Francisco" para el comienzo de su pontificado.
 
sólo un hombre como, Satanás odia la cruz, de la suprema AMOR! [[Acerca de los Mártires de la persecución cristiana]] persecución cristiana es cualquier hostilidad, con experiencia de, al mundo, a causa de su identificación con Cristo. Esto puede incluir: sentimientos hostiles, actitudes, palabras y acciones. Pero, ¿qué dice la Biblia: decir con la palabra "persecución?" En Mateo 5:10-12, Jesús dice en las bienaventuranzas, que, la persecución, es una bendición. Ni una sola: que: muchos de nosotros deseamos! Jesús también define la palabra para con nosotros, en Lucas 6:22 con cuatro verbos. Él dice: "Bendito, tú eres: cuando: los hombres os aborrecen, cuando os aparten de sí: y: insulten, y rechazar su nombre:. Como malo, por causa del Hijo del Hombre" Tenga en cuenta que, es Jesús, a ustedes que es la razón, para, y, blanco de persecución. En Romanos 8:17, el apóstol Pablo nos dice: "Y si somos hijos, también somos herederos -
sólo un hombre como, Satanás odia la cruz, de la suprema AMOR! [[Acerca de los Mártires de la persecución cristiana]] herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es, compartimos, en sus sufrimientos para que, podemos, también, de acciones: en su gloria. "Entonces, cuando nosotros compartimos, en los sufrimientos de Jesús (el odio, la exclusión, insultos y rechazo) nos convertimos en herederos, que también, se pueden compartir en su gloria Los cuatro verbos, por encima de experimentado, en diferentes, grados de intensidad Cuándo:.. les pedimos audiencias: en el norte de América, por las asociaciones de palabras, con el término "persecución", por lo general obtener las respuestas: la tortura, el encarcelamiento, o el martirio A menudo tendemos a pensar en la persecución, ya que sólo la misma:. formas intensas. Pero, incluso cuando experimenta, el odio, la exclusión, el insulto, y el rechazo (por causa de Jesús en ti) en una intensidad más suave, usted sigue siendo perseguidos, y por lo tanto, son un "." heredero cristianos son los más perseguidos, grupo religioso, en el mundo.


1_3. @ --- I am forced China: to treat in very bad mode, the 4: Institutional Satanists (2 Americans, 1 German, 1 Italian) International (the secret services, the most secret of the West), in: this page of youtube, with a totally disproportionate reaction, to Their pretended goodness, Their deceptive behavior, not only Because, they are cannibals, of people, killed, but, Because Their is a fiction calculated, to make it, look good: the Satanism, while: as the name says, is the absolute evil: in its more shape criminal, and extreme (only the agenda of the Talmud: IMF: of all the false democracies Masonic of banking seigniorage, he could do, this, to ruin: the whole, human race, under the most distressing, form of slavery, electronics and spiritual: that is, the control of the will, and conscience of every man).

2_3.@ China --- but, it is not the time for us to leave: intimidate, or deceive, of the hypocrisy of anyone, because this is always the old story of murderous criminals, international organizations (mafias) that, as a screen, do a lot of charity, and have welfare associations, and socially useful, in order to wash, their image through the hypocrisy. and not only!, I ask you: 1. to prepare the killers (the best deterrent), 2. to use a preemptive, nuclear attack, because 3. you will not be able, ever, to win against, their, secret technologies, artificial intelligence, which, 4. descend from space (when, the damage, to the military system, will become large), 5. because: they have trained: thousands of monkeys at play: with video-game,

3_3.@ China --- because the animals can not be placed, into moral issues, when, they unknowingly, shooting at everything, on everything. as, human beings do. 6. if you add to this, the huge development, which, Satanists, 666, 322: IMF agenda, they got about. artificial intelligence, perhaps obtained in collaboration with aliens? then, the picture, becomes, truly hopeless, in reference, to a initial: mode, of fight conventional war .. 7. That's why, no ally, of the U.S., and even, the U.S., the same, will be spared, 8. since that is the end of all mankind! the four institutional Satanists, they are in all this, because, their leader, synnek1, has showed to me: that, he can see through, my eyes, to perceive, the biological functions, of my body, and to follow my speeches, and all my movements, so too precise ..

@ China - among those, who, not have, renounced, their human nature, to make themselves monsters(322, 666,), cannibals, the more high evil, as Satanists, ruthless, as aliens, as, freemasons, in all secret societies(IMF, FED, ECB), ie, monsters, true demons, in human form? the man most idiotic, and, criminal of all mankind, it is the King of Saudi Arabia!

[@China -- free Church in a free State! the time is ripe! you can take the first place, in the world, as a leading nation of values, for the development, of civilization. you can do it!] 03/18/2013 . VATICAN CHINA TAIWAN: Taiwanese President Ma Ying-jeou to attend, Pope Francis' inaugural Mass. No one from, Beijing. by Bernardo Cervellera. Ma Ying-jeou is the second president, to attend a ceremony at the Vatican. At the funeral of Pope, John Paul II Chen Shui-bian was present, raising the ire of Beijing. Relations between China, and, the Holy See, blocked over the appointment of bishops. The advent of Xi Jinping has raised hopes, but Beijing's embarrassment, and, hesitation persists. Director of the Vatican, press office: all are welcome, to the Pope's inaugural Mass, even those, who, do not have diplomatic relations, with the Vatican.

[@China -- free Church in a free State! the time is ripe! you can take the first place, in the world, as a leading nation of values, for the development of civilization. you can do it!] Rome (AsiaNews) - Taiwanese President Ma Ying-jeou will be present tomorrow, at the inaugural Mass for the pontificate of Pope Francis together, with other heads, of state, and, international officials. Up to this morning, it was unknown whether there, would be a representative, from the People's Republic of China. But in the afternoon the Chinese ambassador Ding Wei referred to AsiaNews, that "no delegation, or, political personality of the Chinese government" would be present. The ambassador, still sends "congratulations" to the new Pope Francis. President Ma, a Catholic - but "non-practicing" - arrived this morning in Rome. With a discreet and friendly style, Ma Ying-jeou, has been very active, in favour of the freedom, of the Catholic Church in Taiwan.

[@China -- free Church in a free State! the time is ripe! you can take the first place, in the world, as a leading nation of values, for the development of civilization. you can do it!] Last year, he launched an agreement between the island and the Holy See, for the mutual recognition, of academic degrees, and, for Catholic education in schools. His presence does not seem to have aroused, the ire and criticism of Beijing, at least for now. Ma Ying-jeou is the second Taiwanese president, to visit the Vatican. In 2005 there was the visit, of his predecessor Chen Shui-bian, who, attended the funeral, of John Paul II. At the time, Chen Shui-bian's participation alongside, the leaders, of the world powers - he was sitting next to George W. Bush - was broadcast, across, the world on TV, arousing envy, in Beijing and a certain degree, of humiliation, which, in turn served as an impetuous, of sorts towards attempts, to open diplomatic channels. in the days before the funeral of the great Polish pope,

[@China -- free Church in a free State! the time is ripe! you can take the first place, in the world, as a leading, nation of values, for the development of civilization. you can do it!] I Chinese representatives, had tried to stop Chen's arrival, but the Vatican intervened: anyone, who, wants, to is free to attend the funeral of the Pope. Since then, over the years, the relationship between, Beijing and the Holy See has waivered: mutual visits, relations between, the diplomatic representations of both nations, some, of the Episcopal appointment, agreed upon. China, however, has always sent low-level delegates of little importance and has always tried to force the Vatican to endorse, the permanence, of the Patriotic Association (a structure of control, of the official Church, that, wants, a Church independent of the Pope); the acceptance, of all the illicit bishops (appointed without papal mandate), to stop demanding, the release of imprisoned, bishops and priests.

The Holy See's resistence to such steps that are diametrically opposed to the Catholic faith has hardened Beijing, which in return began to appoint and ordain bishops without papal mandate, to the point, of sequestering Msgr. Ma Daqin, auxiliary bishop of Shanghai, because, he dared to resign from the Patriotic Association on the day, of his episcopal ordination. With the transition of power from Hu Jintao to Xi Jinping, which concluded, with the latter's being formally, installed as, President days ago, Vatican diplomacy, had hoped that something would change in China. In the months before, Xi had promised political reforms, an end to laojiaos (forced labor camps), respect, for the Constitution, and, law. Many Chinese Catholics had hoped, that, their bishops and priests, still in prison, would be released. Even more hope, had been raised, by an open letter from, 100 intellectuals, from, the Party which requested

[@China -- free Church in a free State! the time is ripe! you can take the first place, in the world, as a leading nation of values, for the development, of civilization. you can do it!] the Chinese parliament, ratify the UN Conventions, on civil liberties, already signed, by China, in the 90s, and, never enforced. Among them, is the guarantee full religious freedom, including, the freedom, for a community of faith to appoint its leadership. But the parliamentary meeting, which ended yesterday, did not raise a single, issue regarding, any reform. In Vatican circles the hope remains that China will send a high-level delegation tomorrow, perhaps, a figure, from, the world, of culture, and politics, so as not to create a climate, of mutual embarrassment between, Beijing and Taipei. This possibility was almost whispered in recent days, by Fr. Federico Lombardi, during a briefing with, reporters. Speaking of the Mass, for the beginning of the pontificate, of tomorrow, he said:

[@China -- free Church in a free State! the time is ripe! you can take the first place, in the world, as a leading nation, of values, for the development, of civilization. you can do it!] "The Holy See never issues, any invitations, it merely informs both through the diplomatic corps, and, publicly that there is this event and that anyone wants to come is more than, welcome, but there is no official invitation. " He added: "All those who come are welcome, even if they do not have diplomatic relations, with the Holy See." The same ideas were repeated at the briefing today. AsiaNews has contacted the Embassy, of the People's Republic of China, to Rome for any news, and, waited, for the response, of the ambassador Ding Wei. In the afternoon, the diplomat announced, that, the "no delegation or personality of the Chinese government" will attend, the inaugural mass. Ding Wei did, however, wanted to convey "congratulations to Pope Francis" for the beginning of his pontificate.

only, an man as, Satan hates the Cross, of the LOVE supreme! [[About Persecution Christian Martyrs]] Christian persecution is any hostility, experienced from, the world, as a result of one's identification, with, Christ. This can include: hostile feelings, attitudes, words and actions. But, what does the Bible: mean by the word "persecution?" In Matthew 5:10-12, Jesus says, in the Beatitudes, that, persecution, is a blessing. Not one: that: many of us ever desire! Jesus also defines the word for us, in Luke 6:22 using four verbs. He says, "Blessed, are you: when: men hate you, when, they exclude you: and: insult you, and, reject your name: as evil, because of the Son of Man." Note that, it is Jesus, in you who is the reason, for, and, the target of persecution. In Romans 8:17, the Apostle Paul tells us, "Now if we are children, then, we are heirs --

only, an man as, Satan hates the Cross, of the LOVE supreme! [[About Persecution Christian Martyrs]] heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed, we share, in his sufferings in order, that, we may, also, share: in his glory." So, when we share, in Jesus's sufferings (hatred, exclusion, insults and rejection) we become heirs, who will also, share, in His glory. The four verbs, above can be experienced, in varying, degrees of intensity. When: we ask audiences: in North America, for, word associations, with, the term "persecution," we usually get, the answers: torture, imprisonment, or martyrdom. We often tend, to think of persecution, as only the very: intense forms. But, even when you experience, hatred, exclusion, insult: and rejection (because of Jesus in you) in a lighter intensity, you are still being persecuted: and therefore, are an "heir." Christians are the most persecuted, religious group, in the world.


 • @ China - among those, who, not hano renounced their human nature, to make themselves monsters, cannibili, the more high evil, as Satanists, ruthless, as aliens, as, freemasons, in all secret societies, ie , monsters, true demons in human form? the man most idiotic and criminal of all mankind, it is the King of Saudi Arabia! @Cina -- tra tutti coloro, che, non hano rinunciato, alla loro natura umana, per fare di se stessi i mostri, cannibili, malvagi, come i satanisti, spietati, come gli alieni, massoni di tutte le asssociazioni associazioni segrete, cioè, i mostri, veri demoni: dalla forma umana? l'uomo più idiota, e criminale di tutto genere umano, è proprio il Re dell'Arabia Saudita!
 • allGiacintoAuriti
  allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento
  41 minuti fa
  3.@ China --- because the animals can not be placed, into moral issues, when, they unknowingly, shooting at everything, on everything. as, human beings do. 6. if you add to this, the huge development, which, Satanists, 666, 322: IMF agenda, they got about. artificial intelligence, perhaps obtained in collaboration with aliens? then, the picture becomes truly hopeless, in reference, to a initial: mode, of fight conventional war .. 7. That's why, no ally, of the U.S., and even, the U.S., the same, will be spared, 8. since that is the end of all mankind! the four institutional Satanists, they are in all this, because their leader, synnek1, has showed to me: that, he can see through, my eyes, to perceive the biological functions, of my body, and to follow my speeches, and all my movements, so too precise ..
 • allGiacintoAuriti
  allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento
  46 minuti fa
  2.@ China --- but, it is not the time for us to leave: intimidate, or deceive, of the hypocrisy of anyone, because this is always the old story of murderous criminals, international organizations (mafias) that as a screen, do a lot of charity, and have welfare associations, and socially useful, in order to wash, their image through the hypocrisy. and not only!, I ask you: 1. to prepare the killers (the best deterrent), 2. to use a preemptive nuclear attack, because 3. you will not be able, ever, to win against their secret technologies, artificial intelligence, which, 4. descend from space (when, the damage to the military system, will become large), 5. because: they have trained: thousands of monkeys at play: with video-game,
 • allGiacintoAuriti
  allGiacintoAuriti ha pubblicato un commento
  48 minuti fa
  @ --- I am forced China: to treat in very bad mode, the 4: Institutional Satanists (2 Americans, 1 German, 1 Italian) International (the secret services, the most secret of the West), in: this page of youtube, with a totally disproportionate reaction, to Their pretended goodness, Their deceptive behavior, not only Because, they are cannibals, of people killed, but, Because Their is a fiction calculated, to make it, look good: the Satanism, while: as the name says, is the absolute evil: in its more shape criminal, and extreme (only the agenda of the Talmud: IMF: of all the false democracies Masonic of banking seigniorage, he could do, this, to ruin: the whole, human race, under the most distressing form of slavery, electronics and spiritual: that is, the control of the will, and conscience of every man).


1_3. @ --- Я вынужден Китай: для лечения в очень плохом режиме 4: Институциональные сатанисты (2 американцев, 1 немецкий, 1 итальянский) International (спецслужбы, самые сокровенные Запада), в: эта страница YouTube, с совершенно неадекватную реакцию, их мнимого добра, их обманчивым поведением, не только потому, что они людоеды, люди, убитые, но, поскольку их это фикция рассчитаны, чтобы сделать это, хорошо выглядеть: сатанизм, а: как следует из названия, это абсолютное зло: в ее более форма уголовного и экстремальные (только в повестку дня Талмуде: МВФ: из всех ложных демократии масонские из сеньораж банковского дела, что он мог сделать, это, к гибели: целом, человеческий род, под самым печальным, форма рабства, электроники и духовное, то есть контроль над волей и совестью каждого человека).
 
2_3 @ Китая --- но, это не время для нас, чтобы уехать. Запугать или обмануть, о лицемерии никому, потому что это всегда старая история убийственной преступников, международных организаций (мафии), которые, как экран, делать много благотворительность, а так благосостояния ассоциаций и общественно полезным для того, чтобы помыться, их образ с помощью лицемерия. ! и не только, я спрашиваю вас: 1. подготовить убийц (лучший сдерживающий), 2. использовать упреждающий, ядерной атаки, потому что 3. Вы не сможете, однако, чтобы победить их, секретные технологии, искусственный интеллект, который, 4. спуститься из космоса (когда, ущерб, военная система, станет большим), 5. потому, что они обучили: тысячи обезьян играть: с видео-игры,
 
3_3. @ --- Китай, потому что животные не могут быть размещены, в моральных вопросах, когда они бессознательно, стрельба по всем, по всем вопросам. как человеческие существа делают. 6. если добавить к этому, огромное развитие, которое, сатанисты, 666, 322: МВФ повестке дня, они получили приблизительно. искусственный интеллект, возможно, полученные в сотрудничестве с пришельцами? Затем, картина становится, действительно безнадежна, в ссылке, на начальном: режим, борьбы обычная война .. 7. Вот почему, не союзник, США, и даже в США, то же самое, будут избавлены, 8. так что это конец всего человечества! четыре институциональных сатанисты, они во все это, потому что, их лидер, synnek1, показал мне: что он может видеть сквозь мои глаза, чтобы воспринимать, биологические функции, мое тело, и следовать своей речи , и все мои движения, так же точным ..
@ Китай - среди тех, кто, не имеют, отказались, их человеческую природу, чтобы сделать себя монстров (322, 666,), людоеды, более высокий зло, как сатанисты, безжалостный, как иностранцы, так как, масонов, во всех тайной обществ (МВФ, ФРС, ЕЦБ), то есть, монстры, правда демонов, в человеческой форме? Человек самых идиотских, и уголовное всего человечества, это король Саудовской Аравии!
[@ Китай - Свободная церковь в свободном государстве! Пришло время! Вы можете занять первое место в мире, как ведущей нации ценностей, для развития, цивилизации. Вы можете сделать это!] 03/18/2013. ВАТИКАН Китай Тайвань: президент Тайваня Ма Ин-цзю присутствовать, папа Фрэнсис первого штат Массачусетс Никто из, Пекин. Бернардо Cervellera. Ма Ин-цзю является вторым президентом, присутствовать на церемонии в Ватикане. На похоронах Папы Иоанна Павла II Чэнь Шуйбянь был настоящим, повышение гнев Пекина. Отношения между Китаем и, Святейший Престол, их по назначению епископов. Появление Си Цзиньпин породило надежды, но смущение в Пекине, и колебания сохраняется. Директор Ватикан, сообщает пресс-служба: все только приветствовать, на первом массовой папы, даже те, которые не имеют дипломатических отношений с Ватиканом.
 
[@ Китай - Свободная церковь в свободном государстве! Пришло время! Вы можете занять первое место в мире, как ведущей нации ценностей, для развития цивилизации. Вы можете сделать это] Рим (AsiaNews) - президент Тайваня Ма Ин-цзю будет присутствовать завтра на открытии Месса для понтификата Папы Франциск вместе с другими главами, государства и международные должностные лица. До этого утром, было неизвестно, есть ли, будет представитель от Народной Республики Китай. Но во второй половине дня посол Китая Дин Вэй, упомянутые AsiaNews, что "ни одна делегация, или, политический деятель китайского правительства" будет присутствовать. Посол, по-прежнему посылает "поздравления" с новым Папой Франциск. Президент Ма, католической, - но «не практикующие" - прибыл сегодня утром в Риме. С сдержанный и дружелюбный стиль, Ма Ин-цзю, был очень активным, в пользу свободы, Католическая Церковь в Тайване.
 
[@ Китай - Свободная церковь в свободном государстве! Пришло время! Вы можете занять первое место в мире, как ведущей нации ценностей, для развития цивилизации. Вы можете сделать это!] В прошлом году он начал соглашение между островом и Святым Престолом, для взаимного признания, ученых степеней, и для католического образования в школах. Его присутствие, кажется, не вызвали, гнев и критику Пекина, по крайней мере сейчас. Ма Ин-цзю является вторым президентом Тайваня, посетить Ватикан. В 2005 году визита его предшественника Чэнь Шуй-бянь, который присутствовал на похоронах, Иоанна Павла II. В то время, участие Чэнь Шуй-бянь, наряду, руководители, из мировых держав - он сидел рядом с Джорджем Бушем - был показан, через мир по телевизору, вызывает зависть, в Пекине и в определенной степени, от унижения, которое, в свою очередь, послужило стремительное, своего рода к попыткам, чтобы открыть дипломатические каналы. В дни перед похоронами великого польского Папы,
 
[@ Китай - Свободная церковь в свободном государстве! Пришло время! Вы можете занять первое место в мире, как ведущий, нации ценностей, для развития цивилизации. Вы можете сделать это] Я китайские представители, пытались остановить прибытии Чэня, но Ватикан вмешался: каждый, кто, хочет, чтобы свободно присутствовать на похоронах Папы Римского. С тех пор, на протяжении многих лет, отношения между Пекин и Святой Престол waivered: взаимные визиты, связи между ними, дипломатических представительств обеих стран, некоторые, Епископальной назначения, согласован. Китай, однако, всегда посылал низким уровнем Делегаты большого значения и всегда пытался заставить Ватикан одобрить, постоянство, Отечественной Ассоциации (структура управления, официальной церкви, что хочет, независимые церкви Папы); принятия, всех незаконных епископов (назначен без папского мандата), чтобы остановить требовательный, освободить заключенных, епископов и священников.
 
Сопротивление Святого Престола такие шаги, которые диаметрально противоположны в католическую веру затвердеет Пекине, которые в свою очередь стали назначать и рукополагать епископов без папского мандата, по существу, секвестра монс. Ма Дацин, вспомогательный епископ Шанхайский, потому что он осмелился подать в отставку с патриотической ассоциации в день, его епископского рукоположения. С переходом власти от Ху Цзиньтао Си Цзиньпин, который заключил с последней являясь формально, установленных как президент дней назад, Ватикан дипломатии, надеялся, что что-то изменится в Китае. За несколько месяцев до, Xi обещал политических реформ, конец laojiaos (исправительно-трудовые лагеря), уважение, к Конституции, и закону. Многие китайские католики надеялись, что их епископы и священники, по-прежнему в тюрьме, будут освобождены. Еще больше надежд, которые были подняты по открытым письмом, 100 интеллектуалов, от, партии, которая просила
 
[@ Китай - Свободная церковь в свободном государстве! Пришло время! Вы можете занять первое место в мире, как ведущей нации ценностей, для развития, цивилизации. Вы можете сделать это!] китайский парламент, ратифицировать конвенции ООН, на гражданские свободы, уже подписан, Китай, в 90-х, и никогда не реализуется. Среди них является гарантия полной религиозной свободы, в том числе, свободу, за веру сообщество назначить ее руководство. Но парламентское заседание, которое закончилось вчера, не возникло единого вопроса относительно, любые реформы. В кругах Ватикана остается надежда, что Китай направит делегацию высокого уровня, завтра, может быть, фигура, от, мира, культуры и политики, с тем чтобы не создавать климат, взаимного смущения между Пекин и Тайбэй . Эта возможность была почти прошептал в последние дни, о. Федерико Ломбарди, во время брифинга с, журналисты. Говоря о массовых, для начала понтификата, завтра, он сказал:
 
[@ Китай - Свободная церковь в свободном государстве! Пришло время! Вы можете занять первое место в мире, как ведущий нации, ценностей, для развития, цивилизации. Вы можете сделать это!] "Святой Престол никогда не вопросы, любые приглашения, он просто сообщает, как через дипломатический корпус, и публично, что это событие и что кто-то хочет прийти больше, чем, приветствуется, но не является официальным . приглашению "Он добавил:" Все те, кто пришел приветствовать, даже если они не имеют дипломатических отношений со Святым Престолом ". Те же идеи были повторены сегодня на брифинге. AsiaNews связался с посольством Китайской Народной Республики Китая, в Рим для любых новостей, и ждали, за ответ, после Ding Wei. Во второй половине дня, дипломат заявил, что "ни одна из делегаций или личности китайского правительства" будет присутствовать, первое массы. Ding Wei не менее, хотел передать "Поздравляем папу Фрэнсиса" для начала его понтификата.
 
Только человек, как сатана ненавидит Креста, Love Supreme! [[О преследованиях христианских мучеников]] Христианская преследования любого враждебно, испытали от, мир, в результате своей идентификации с Христос. Это может включать в себя: враждебные чувства, отношения, слова и действия. Но то, что Библия: подразумеваете под словом "преследование?" В Евангелии от Матфея 5:10-12, Иисус говорит, в Блаженств, что, преследования, это благословение. Ни одно: что: многие из нас не желает! Иисус также определяет слово для нас, в Евангелии от Луки 6:22 с помощью четырех глаголов. Он говорит: "Блаженны, вы: когда: возненавидят вас люди, когда они исключают вам: и: оскорбить вас, и отвергают ваше имя:., Как зло, потому что Сына Человеческого" Отметим, что это Иисус в вас, кто является причиной, для, и, объектом преследований. В Послании к Римлянам 8:17, Апостол Павел говорит нам: "Теперь, если мы дети, то мы наследники -
Только человек, как сатана ненавидит Креста, Love Supreme! [[О преследованиях христианских мучеников]] наследниками Бога и сонаследниками с Христом, если, конечно, мы разделяем, в его страданиях в порядке, что мы можем, кроме того, долю. Во славе Своей "Поэтому, когда мы разделяем, В страданиях Иисуса (ненависти, отчуждения, оскорбления и отказ), мы становимся наследниками, которые также, акция, в Его славе четыре глагола, выше может быть испытан в той или иной, степени интенсивности Когда:.. просим аудиторию: в Северной Америка, потому что, словесные ассоциации, с того, что термин "преследование", мы обычно получаем, ответов: пытки, лишение свободы, или мученичество Мы часто склонны, думать о преследованиях, так как только очень:.. интенсивным формам Но, даже когда вы испытываете, ненависти, отчуждения, оскорбления, и отказ (потому что Иисуса в вас) в более легкой интенсивности, вы все еще преследуют, и, следовательно, являются ". Наследник" Христиане являются наиболее преследовали, религиозная группа, в мир.